Vladislavo Kulkovo išsilavinimas, kvalifikacija ir kompetencijos:

 • 2019/10 Prancūzijoje baigė "Prancūzijos šilumos perdavimo draugijos (SFT)" organizuojamus kursus "Thermal Measurements and Inverse Techniques".
 • 2019/04 Danijos universitete "AARHUS UNIVERSITY" baigė centralizuoto šilumos tiekimo kursus "Analysis techniques for the transformation of buildings and distribution networks to 4th generation district heating".
 • 2017/06 Auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams. Atestato nr. 0137.
 • 2017/06 Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir dizaino fakultete baigė energijos inžinerijos studijų krypties branduolinės energijos inžinerijos šakos branduolinės energetikos studijų programą ir įgijo Branduolinės energijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2017/05 Įgijo kompetenciją dirbti katilų derintoju.
 • 2017/05 Atestuotas eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginių, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 1 MW, skersmuo iki 500 mm, apsaugos, automatikos, signalizacijos ir valdymo sistemas. Atestato nr. ŠEDA-17-13-9.
 • 2017/05 Atestuotas eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) šilumos įrenginius, kurių slėgis iki 1,4 MPa, galia iki 1 MW, skersmuo iki 500 mm. Atestato nr. ŠEDA-17-13-7.
 • 2017/04 Atestuotas eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) iki 1 MW galios pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas. Atestato nr. ŠEDA-17-13-5.
 • 2017/04 Atestuotas eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) elektros įrenginius iki 1000 V įtampos. Suteiktos teisės vykdyti darbų vadovo, darbų vykdytojo, prižiūrinčiojo ir (ar) brigados nario funkcijas elektros įrenginiuose iki 1000 V įtampos. Atestato nr. EEDA-17-11-4.
 • 2017/04 Įgijo kompetenciją dirbti vidutinio slėgio garo katilų (iki 4 MPa) ir vandens šildymo katilų (iki ir daugiau kaip 110 C) priežiūros meistru.
 • 2017/04 Įgijo kompetenciją dirbti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistru energetikos objektuose ir kituose ūkio subjektuose.
 • 2017/04 Mokymai „Bendrieji elektros saugos reikalavimai elektros energetikos darbuotojams“.
 • 2017/04 Mokymai „Bendrieji saugos reikalavimai šilumos energetikos darbuotojams“.
 • 2016/12 Kvalifikacijos kėlimo kursai „Energijos vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas“.
 • 2012/11 BM certificate of „Diesel generator operation and maintanance“.
 • 2012/11 ALSTOM certificate of „Flue gas treatment plant“.
 • 2012/10 Honeywell certificate of completion of training course.
 • 2012/10 ABB certificate of „ABB, ACS800 series frequency converters operation and maintanance course“.
 • 2012/10 Multirel certificate of „Končar D&ST transformer fundamentals“.
 • 2012/09 VEO certificate of „0,4 kV / 0,69 kV Switchgear trainings“.
 • 2012/09 Schneider Electric sertifikatas „CHP vidutinės įtampos įranga ir UPS“.
 • 2012/08 Fisia Babcock Enviromental certificate of „Training for CHP plant“.
 • 2012/08 Atestuotas dirbti pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriumi.
 • 2012/06 Suteikta katilinės vandens cheminio valymo aparatininko kvalifikacija.
 • 2012/06 Atestuotas dirbti slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriumi.
 • 2012/05 Suteikta energetinių katilų mašinisto kvalifikacija.
 • 2012/05 Atestuotas dirbti slėginių vamzdynų operatoriumi.
 • 2011/12 Atestuotas dirbti garo turbinų mašinistu.
 • 2011/11 Atestuotas dirbti slėginių indų operatoriumi.
 • 2011/06 Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakultete baigė termoinžinerijos studijų (specializaciją – šilumos energetika) programą ir įgijo Energetikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.